Pozwolenie na obrót produktami biobójczymi – trwałe czy czasowe?