Środek biobójczy bez tajemnic - blog

6 February 2024

Pozwolenie na obrót produktami biobójczymi – trwałe czy czasowe?

Pozwolenie na obrót produktami biobójczymi w Polsce regulowane jest przez przepisy prawne, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, zwierząt i środowiska. Produkty biobójcze, takie jak […]
6 February 2024

Co grozi za sprzedaż produktów biobójczych bez pozwolenia?

Sprzedaż produktów biobójczych bez odpowiedniego pozwolenia jest działaniem niezgodnym z prawem, które może pociągać za sobą poważne konsekwencje. Produkty biobójcze, takie jak środki dezynfekujące czy insektycydy, […]
6 February 2024

Dlaczego opracowywanie nowych produktów biobójczych jest bardzo ważne?

Opracowywanie nowych produktów biobójczych odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi oraz zwierząt. W obliczu rosnącej odporności patogenów na istniejące środki dezynfekcyjne i […]