Rejestracja produktu biobójczego

Naszym Klientom oferujemy:rejestr preparatów biobójczych - przygotowanie dokumentacji:
 • przygotowanie klasyfikacji i oznakowania produktu zgodnie z REACH/CLP
 • przygotowanie kart charakterystyki
 • przegląd i przygotowanie treści etykiety produktu biobójczego
 • przegląd i przygotowanie treści ulotki informacyjnej produktu biobójczego
 • przygotowanie wniosku i prowadzenie procesu rejestracji produktów biobójczych zgodnie z procedurami narodowymi w Polsce
 • przygotowanie wniosku i prowadzenie procesu rejestracji produktów biobójczych zgodnie z procedurami europejskimi w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej
 • tłumaczenia z języka angielskiego i na język angielski jest w cenie przygotowania wniosku rejestracyjnego, dla pozostałych języków znajdujemy najlepsze oferty rynkowe
badania produktów biobójczych - wsparcie badawcze:
 • przegląd i rekomendacje dla istniejących badań biobójczych i fizykochemicznych
 • przegląd ofert laboratoriów badających skuteczność biobójczą, przygotowanie raportu wskazującego najkorzystniejsze z nich
 • przegląd ofert laboratoriów na badania fizykochemiczne (zgodne z DPL), wraz z przygotowaniem raportu wskazującego najkorzystniejsze z nich
wsparcie strategiczne:
 • przygotowanie strategii rejestracyjnej pozwalającej minimalizować opłaty urzędowe, w Polsce i za granicą
 • wyszukanie najkorzystniejszych ofert na LoA dla substancji czynnych
 • włączenie do konsorcjów i grup podmiotów rejestrujących podobne produkty w Polsce i Europie
 • i wiele innych
Środki biobójcze - dla naszych klientów przygotowujemy indywidualną ofertę, idealnie dostosowaną do ich potrzeb.