Poznaj nas - preparaty biobójcze to nasza specjalność!

Firma Polskie Produkty Biobójcze istnieje, aby wspierać przedsiębiorstwa w wyzwaniach, jakie stawia przed nimi prawo regulujące rynek chemiczny, kiedy chcą wprowadzić do obrotu nowe preparaty biobójcze. Naszą specjalizacją są pozwolenia na obrót produktem biobójczym.

Poznaj naszą Politykę Jakości.


Pozwolenie na obrót produktem biobójczym a wysokie koszty

Wraz z wprowadzeniem Biocide Product Regulation (Regulation (EU) 528/2012, BPR) proces rejestracji produktów biobójczych stał się kosztowny i pracochłonny.

Jednym z naszych celów jest rozwiązanie problemu wysokich kosztów wprowadzania produktów biobójczych na rynki państw UE. Dla naszych klientów tworzymy ścieżkę rejestracyjną, która daje największe oszczędności, zapewnia bezpieczeństwo i wygodę. Współpracując z nami, możesz uzyskać pozwolenie na obrót produktem biobójczym taniej, wygodniej i bezpiecznie!


Preparaty biobójcze a procedury narodowe

R ejestracja produktów biobójczych w procedurze narodowej ma zastosowanie do produktów, które zawierają istniejące substancje czynne poddane ocenie lub będące w fazie oceny na mocy rozporządzenia nr 1062/2014, z których co najmniej jedna substancja czynna nie została jeszcze zatwierdzona dla danej grupy produktowej.

Prowadzimy rejestracje krajowe naszych Klientów z myślą o przyszłych rejestracjach BPR. Budujemy je tak, aby obniżyć przyszłe koszty i zapewnić dalsze „rynkowe życie” produktu.

Preparaty biobójcze a procedury europejskie

R ejestracja produktów biobójczych według tzw. procedur europejskich odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w rozporządzeniu nr 528/2012, które to stosuje się na terenie UE od dnia 1 września 2013r. Polska również jest objęta obowiązkami wynikającymi z tego rozporządzenia. Procedury europejskie dotyczą produktów biobójczych, których wszystkie substancje czynne zostały:

1. zatwierdzone w danej grupie produktowej (PT) tzn. przeszły pozytywnie ocenę w programie przeglądu, albo

2. znajdują się w załączniku I do rozporządzenia nr 528/2012, czyli są substancjami czynnymi o niskim ryzyku dla zdrowia człowieka i dla środowiska.

Preparat biobójczy - opłaty urzędowe

1000 PLN
Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na obrót
500 PLN
Złożenie wniosku o zmianę pozwolenia na obrót
100 PLN
Złożenie wniosku o zmianę podmiotu odpowiedzialnego w pozwoleniu na obrót

Preparat biobójczy - opłaty urzędowe

50 000 PLN
Pozwolenie krajowe, rejestracja pojedynczego produktu biobójczego
100 000 PLN
Pozwolenie krajowe, rejestracja rodziny produktów biobójczych
2 500 PLN
Pozwolenie krajowe, rejestracja takiego samego produktu biobójczego (wg. rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) nr 414/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
6 250 PLN
Pozwolenie krajowe, w procedurach wzajemnego uznawania (MRP).
ok 215 000 EUR
Pozwolenie unijne, rejestracja pojedynczego produktu biobójczego
ok. 420 000 EUR
Pozwolenie unijne, rejestracja rodziny produktów biobójczych

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym przy obniżeniu kosztów


Wyżej zaprezentowane koszty pozwolenia na obrót produktem biobójczym można obniżyć! PPB Sp. z o.o. sp. k. prowadzi swoich klientów przez cały proces rejestracji preparatów biobójczych w procedurach europejskich oraz w procedurach narodowych. Przygotowujemy i weryfikujemy całość wymaganej dokumentacji, szukamy najlepszych ofert rynkowych na badania, reprezentujemy firmy przed URPLWMiPB i ECHA.

Wspomagamy, reprezentujemy i wyręczamy naszych klientów we wszystkich sprawach związanych z uzyskiwaniem pozwolenia na obrót produktem biobójczym i rejestracją.

Jak obniżamy koszty związane z preparatami biobójczymi dla naszych klientów?

Obniżone koszty przy uzyskiwaniu pozwolenia na obrót produktem biobójczym dotyczą:
  • przygotowania dokumentacji i reprezentacji przed URPLWMiPB i ECHA - nasza oferta jest bardzo konkurencyjna;
  • badań fizykochemicznych i skuteczności biobójczej - wskazujemy jakie jest niezbędne minimum badań, wybieramy najlepszych i najtańszych podwykonawców;
  • opłat urzędowych - rodziny produktów, konsorcja, rejestracje takich samych produktów, wzajemne uznania, korzystamy ze wszystkich dostępnych narzędzi aby walczyć o oszczędności.

Zachęcamy do zapoznania się naszą pełną ofertą.