O NAS

P olskie Produkty Biobójcze istnieją, aby wspierać przedsiębiorstwa w wyzwaniach jakie stawia przed nimi prawo regulujące rynek chemiczny. Naszą specjalizacją są pozwolenia biobójcze.

Poznaj naszą Politykę Jakości.


Wraz z wprowadzeniem Biocide Product Regulation (Regulation (EU) 528/2012, BPR) proces rejestracji produktów biobójczych stał się kosztowny i pracochłonny


J ednym z naszych celów jest rozwiązanie problemu wysokich kosztów wprowadzania produktów biobójczych na rynki państw UE. Dla naszych klientów tworzymy ścieżkę rejestracyjną, która daje największe oszczędności, zapewnia bezpieczeństwo i wygodę.Procedury narodowe

R ejestracja produktów biobójczych w procedurze narodowej ma zastosowanie do produktów, które zawierają istniejące substancje czynne poddane ocenie lub będące w fazie oceny na mocy rozporządzenia nr 1062/2014, z których co najmniej jedna substancja czynna nie została jeszcze zatwierdzona dla danej grupy produktowej.

Prowadzimy rejestracje krajowe naszych Klientów z myślą o przyszłych rejestracjach BPR. Budujemy je tak, aby obniżyć przyszłe koszty i zapewnić dalsze „rynkowe życie” produktu.

Procedury europejskie

R ejestracja produktów biobójczych według tzw. procedur europejskich odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w rozporządzeniu nr 528/2012, które to stosuje się na terenie UE od dnia 1 września 2013r. Polska również jest objęta obowiązkami wynikającymi z tego rozporządzenia. Procedury europejskie dotyczą produktów biobójczych, których wszystkie substancje czynne zostały:

1. zatwierdzone w danej grupie produktowej (PT) tzn. przeszły pozytywnie ocenę w programie przeglądu, albo

2. znajdują się w załączniku I do rozporządzenia nr 528/2012, czyli są substancjami czynnymi o niskim ryzyku dla zdrowia człowieka i dla środowiska.

Opłaty urzędowe:

1000 PLN
Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na obrót
500 PLN
Złożenie wniosku o zmianę pozwolenia na obrót
100 PLN
Złożenie wniosku o zmianę podmiotu odpowiedzialnego w pozwoleniu na obrót

Opłaty urzędowe:

50 000 PLN
Pozwolenie krajowe, rejestracja pojedynczego produktu biobójczego
100 000 PLN
Pozwolenie krajowe, rejestracja rodziny produktów biobójczych
2 500 PLN
Pozwolenie krajowe, rejestracja takiego samego produktu biobójczego (wg. rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) nr 414/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
6 250 PLN
Pozwolenie krajowe, w procedurach wzajemnego uznawania (MRP).
ok 215 000 EUR
Pozwolenie unijne, rejestracja pojedynczego produktu biobójczego
ok. 420 000 EUR
Pozwolenie unijne, rejestracja rodziny produktów biobójczych
Te koszty można obniżyć!

PPB Sp. z o.o. sp. k. prowadzi swoich klientów przez cały proces rejestracji w procedurach europejskich oraz w procedurach narodowych.

Przygotowujemy i weryfikujemy całość wymaganej dokumentacji, szukamy najlepszych ofert rynkowych na badania, reprezentujemy firmy przed URPLWMiPB i ECHA. Wspomagamy, reprezentujemy i wyręczamy naszych klientów we wszystkich sprawach związanych z rejestracją produktów biobójczych.
Dla naszych klientów obniżamy koszty:

przygotowania dokumentacji i reprezentacji przed URPLWMiPB i ECHA - nasza oferta jest bardzo konkurencyjna;
badań fizykochemicznych i skuteczności biobójczej - wskazujemy jakie jest niezbędne minimum badań, wybieramy najlepszych i najtańszych podwykonawców;
opłat urzędowych - rodziny produktów, konsorcja, rejestracje takich samych produktów, wzajemne uznania, korzystamy ze wszystkich dostępnych narzędzi aby walczyć o oszczędności.