Nasz cel

Swoją pracą chcemy budować świat, w którym firmy chemiczne spełniają wymogi prawa, bez wysiłku i bez angażowania znacznego kapitału.

Pracujemy, aby firmy chemiczne mogły skupić się na jakości i bezpieczeństwie swoich produktów, nie martwiąc się wyzwaniami prawnymi.

Działamy dla wszystkich użytkowników, producentów i dostawców środków chemicznych. Dążąc do naszego celu blisko współpracujemy z tworzącymi, wdrażającymi i egzekwującymi prawo regulujące rynek chemiczny.

Relacje są siłą naszej organizacji, budujemy je kierując się szacunkiem, cierpliwością i zrozumieniem - dla naszych klientów, pracowników państwowych, współpracowników i konkurentów.

 

Produkty biobójcze - rejestracja

Specjalizujemy się w obniżaniu kosztów i prowadzeniu rejestracji produktów biobójczych:


przygotowanie dokumentacji

przygotowujemy całość dokumentacji dla rejestracji narodowych, europejskich, krajowych i zagranicznych

reprezentujemy firmy przed URPLWMiPB oraz przed ECHA

badania fizykochemiczne

współpracujemy z laboratoriami pracującymi zgodnie z DPL, negocjujemy dla naszych klientów najlepsze warunki

badania skuteczności produktów biobójczych

dokonujemy przeglądu ofert rynkowych, przedstawiamy je i sugerujemy najlepsze rozwiązanie

opłaty urzędowe

wspomagamy proces tworzenia rodzin produktów
budujemy konsorcja rejestracyjne

Zaufali nam