Polskie Produkty Biobójcze - pomagamy firmom

Nasz cel: środki biobójcze, które spełniają wymogi

Jaki cel przyświeca firmie Polskie Produkty Biobójcze? Swoją pracą chcemy budować świat, w którym firmy chemiczne - tworząc produkty biobójcze - spełniają wymogi prawa bez wysiłku i angażowania znacznego kapitału. Pracujemy po to, aby firmy chemiczne mogły skupiać się na jakości i bezpieczeństwie swoich środków biobójczych, nie martwiąc się wyzwaniami prawnymi.

Działamy dla wszystkich użytkowników, producentów i dostawców środków chemicznych, produktów biobójczych. Dążąc do naszego celu, blisko współpracujemy z podmiotami tworzącymi, wdrażającymi i egzekwującymi prawo regulujące rynek chemiczny. Dbamy o to, by każdy produkt biobójczy trafiający na rynek był zgodny z przepisami, skuteczny, bezpieczny.

Relacje są siłą organizacji Polskie Produkty Biobójcze. Budujemy je, kierując się szacunkiem, cierpliwością i zrozumieniem - dla naszych klientów, pracowników państwowych, współpracowników i konkurentów. Wierzymy, że kiedy relacje są wysokiej jakości, produkt biobójczy także. Poznaj naszą firmę i sprawdź ofertę Polskiego Produktu Biobójczego.

Jak możemy Ci pomóc zarejestrować produkt biobójczy?

Specjalizujemy się w obniżaniu kosztów i prowadzeniu rejestracji środków biobójczych:


Środki biobójcze a przygotowanie dokumentacji

przygotowujemy całość dokumentacji dla rejestracji narodowych, europejskich, krajowych i zagranicznych

reprezentujemy firmy przed URPLWMiPB oraz przed ECHA

Środki biobójcze a badania fizykochemiczne

współpracujemy z laboratoriami pracującymi zgodnie z DPL, negocjujemy dla naszych klientów najlepsze warunki

Badania skuteczności produktu biobójczego

dokonujemy przeglądu ofert rynkowych, przedstawiamy je i sugerujemy najlepsze rozwiązanie

Produkty biobójcze a opłaty urzędowe

wspomagamy proces tworzenia rodzin produktów
budujemy konsorcja rejestracyjne

Tworząc produkt biobójczy, zaufali nam: