Produkty biobójcze w przemyśle: przegląd zastosowań