Czy można pominąć badania produktów biobójczych podczas rejestracji?