Badania skuteczności produktów biobójczych – czy to jedyne niezbędne badania podczas rejestracji?