Co się dzieje z pozwoleniem na obrót produktem biobójczym w przypadku zatwierdzenia lub niezatwierdzenia substancji czynnej?