Produkty biobójcze czy wyroby medyczne? Podobieństwa i różnice