Czy przygotowanie wniosku rejestracji produktów biobójczych zgodnie z procedurami narodowymi w Polsce jest trudne?