Rejestracja produktów biobójczych podobnych do takich, które istnieją już na rynku – czy jest łatwiejsza?